Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 197704 View view 23.20.184.141 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียน Updated

 06/06/2016  09:27 น. ( 91)
คณะครูทุกท่าน
การขออนุมัติไปราชการ-ต่างจังหวัด-1-3-คน

 31/05/2016  11:33 น. ( 71)

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา-58-นาดีพิทยาคม

 25/05/2016  18:59 น. ( 66)

ราชชื่อติด ปพ.

 24/05/2016  15:00 น. ( 80)

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 24/05/2016  14:59 น. ( 211)

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4

 30/04/2016  16:40 น. ( 282)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนนาดีพิทยาคม เรื่อง การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ครั้งที่ ๑ ปีการ

 23/12/2015  22:54 น. ( 207)

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558

 29/10/2015  09:35 น. ( 258)

ประกาศ การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.

 03/09/2015  21:36 น. ( 242)

ประกาศ การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ.

 03/09/2015  21:35 น. ( 236)

ประกาศ การขอย้ายออกเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.

 03/09/2015  21:34 น. ( 316)

ปรพกาศ การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ.

 03/09/2015  21:32 น. ( 186)

ประกาศ การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ.

 03/09/2015  21:31 น. ( 164)

ประกาศเรื่อง การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ.

 03/09/2015  21:31 น. ( 185)

ประกาศเรื่อง การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ.

 03/09/2015  21:31 น. ( 87)

ประกาศโรงเรียนนาดีพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโสด5 ห้องนอน 205/26

 19/12/2014  09:48 น. ( 262)
trgadgdfgcvb
บัญชีรายชื่อนักเีรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ม.2 ใหม่)

 17/12/2014  05:12 น. ( 473)
คณะครูทุกท่าน
บัญชีรายชื่อนักเีรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 15/05/2013  17:02 น. ( 567)
คณะครูทุกท่าน
เผยแพร่ผลงาน รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ ปริมาตรและพื้นที่ผิว รายวิ

 04/04/2013  11:57 น. ( 791)
คณะครูทุกท่าน
Testblue print O-NET 55

 19/01/2013  07:32 น. ( 705)
คณะครู นักเรียนทุกคน
ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ

 06/11/2012  11:01 น. ( 605)
เรียนคณะครูทุกท่าน
เอกสาร เส้นทางครูมืออาชีพ

 06/11/2012  11:00 น. ( 544)

ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน 2555

 08/10/2012  09:50 น. ( 594)

ไฟล์ฟอร์มเอกสารฝ่ายการเงิน

 17/12/2014  05:28 น. ( 540)

ประกาศโรงเรียนนาดีพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสำนักงาน และซื้อครุภัณฑ์เครื่อ

 12/09/2012  17:05 น. ( 550)

ประกาศโรงเรียนนาดีพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสำนักงาน และซื้อครุภัณ

 12/09/2012  17:03 น. ( 600)

ประกาศโรงเรียนนาดีพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสำนักงาน และซื้อครุภัณฑ์

 23/08/2012  15:00 น. ( 496)

บัญชีรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555

 12/07/2012  13:40 น. ( 594)
ครูประจำวิชาทุกท่าน
แบบฟอร์มแบบทดสอบ

 10/07/2012  16:16 น. ( 557)
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
แบบฟอร์มบันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน

 10/07/2012  16:16 น. ( 591)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
คำสั่งรับสมัครนักเรียน

 28/04/2012  11:59 น. ( 635)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เอกสารจัดทำหลักสูตร

 28/04/2012  11:54 น. ( 664)

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2555

 09/04/2012  07:35 น. ( 556)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554

 12/03/2012  17:03 น. ( 658)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 24/01/2012  14:23 น. ( 704)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

 23/01/2012  15:40 น. ( 576)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 13/01/2012  13:41 น. ( 627)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
แบบสรุปผลการเรียน 2554

 29/09/2011  12:05 น. ( 743)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
ไฟล์เอกสารประกาศผลสอบปลายภาค

 29/09/2011  11:24 น. ( 697)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบ

 12/09/2011  11:50 น. ( 2322)

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 07/09/2011  13:34 น. ( 882)

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 14/07/2011  08:36 น. ( 757)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (วิชาเอกสังคมศึกษา)

 18/05/2011  15:54 น. ( 728)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกสังคมศึกษา

 17/05/2011  14:16 น. ( 682)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
บัญชีรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2554

 12/05/2011  16:22 น. ( 833)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกสังคมศึกษา)

 11/05/2011  08:49 น. ( 846)

ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกภาษาไทย)

 08/05/2011  15:13 น. ( 624)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกภาษาไทย)

 07/05/2011  12:32 น. ( 557)

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป (วิชาเอก ภาษาไทย)

 01/05/2011  10:56 น. ( 538)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
ฟอร์มแบบสรุปผลการเรียน

 15/03/2011  12:37 น. ( 605)
คณะครูทุกท่าน
ตัวอย่างโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน

 02/12/2010  12:52 น. ( 592)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกบรรณารักษ์

 08/11/2010  10:59 น. ( 1457)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
แผนกลยุทธโรงเรียนและแบบฟอร์มการเขียนโครงการ

 08/10/2010  08:33 น. ( 719)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
ไฟล์อบรมหลักสูตร

 08/10/2010  08:36 น. ( 641)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
ไฟล์รายชื่อนักเรียนเพื่อประกาศผลสอบ

 03/11/2010  09:58 น. ( 835)

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

 14/09/2010  13:26 น. ( 588)
คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
แบบฟอร์มการอ่านคิดวิเคราะห์

 12/08/2010  13:37 น. ( 1070)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 21/05/2010  08:53 น. ( 631)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการวิชาเอกสังคมศึกษา

 18/05/2010  13:29 น. ( 560)

แบบฟอร์มใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

 10/05/2010  10:24 น. ( 937)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปวิชาเอกสังคมศึกษา

 09/05/2010  11:18 น. ( 655)

กำหนดการการทำบุญโรงเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการสร้างรั้วโรงเรียน

 04/03/2010  15:25 น. ( 640)

ขอเชิญร่วมทำบุญอาคารเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนในการสร้างรั้วโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

 04/03/2010  15:23 น. ( 557)
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนระดับ ม.ปลาย
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

 03/03/2010  15:19 น. ( 606)
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนระดับ ม.ต้น
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

 03/03/2010  15:16 น. ( 586)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย  เบอร์โทรติดต่อ  042-414806,Fax 042-414807
ติดต่อผู้ดูแล Dragon_ting@hotmail.com, nadeepit@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo