เมนูหลัก
    ประวัติความเป็นมา
    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
    พันธกิจ
    สถานที่ตั้ง
    จำนวนนักเรียน
    อาคารสถานที่
    ผลงานดีเด่นที่น่าภาคภูมิใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
    วิทยาศาสตร์
    คณิตศาสตร์
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    สุขศึกษาและพลศึกษา
    ศิลปะ
    ภาษาต่างประเทศ
link วีดีโอกิจกรรม
    วีดีโอกิจกรรม
โปรแกรมคัดกรองนักเรียน
    แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
    แบบประเมิน SDQ
รวมลิ้งค์อื่น ๆ
   สสวท.

   สพม.เขต 21รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 02/03/2010 08:49
  ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 154747 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  672557 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  15637 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 24818 ครั้ง  หน้าแรก >ข่าวประกาศและเอกสารดาว์โหลด

เรียน
เรื่อง ประกาศโรงเรียนนาดีพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโสด5 ห้องนอน 205/26

ลงเมื่อวันที่ : 19/12/2014 เวลา : 09:48 น. โดย : admin
เรียน trgadgdfgcvb
เรื่อง บัญชีรายชื่อนักเีรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ม.2 ใหม่)

ลงเมื่อวันที่ : 17/12/2014 เวลา : 05:12 น. โดย : admin
เรียน คณะครูทุกท่าน
เรื่อง บัญชีรายชื่อนักเีรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ลงเมื่อวันที่ : 15/05/2013 เวลา : 17:02 น. โดย : admin
เรียน คณะครูทุกท่าน
เรื่อง เผยแพร่ผลงาน รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ หน่วยการเรียนรู้ ปริมาตรและพื้นที่ผิว รายวิ

ลงเมื่อวันที่ : 04/04/2013 เวลา : 11:57 น. โดย : admin
เรียน คณะครูทุกท่าน
เรื่อง Testblue print O-NET 55

ลงเมื่อวันที่ : 19/01/2013 เวลา : 07:32 น. โดย : admin
เรียน คณะครู นักเรียนทุกคน
เรื่อง ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ

ลงเมื่อวันที่ : 06/11/2012 เวลา : 11:01 น. โดย : admin
เรียน เรียนคณะครูทุกท่าน
เรื่อง เอกสาร เส้นทางครูมืออาชีพ

ลงเมื่อวันที่ : 06/11/2012 เวลา : 11:00 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ไฟล์โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน 2555

ลงเมื่อวันที่ : 08/10/2012 เวลา : 09:50 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ไฟล์ฟอร์มเอกสารฝ่ายการเงิน

ลงเมื่อวันที่ : 17/12/2014 เวลา : 05:28 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศโรงเรียนนาดีพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสำนักงาน และซื้อครุภัณฑ์เครื่อ

ลงเมื่อวันที่ : 12/09/2012 เวลา : 17:05 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศโรงเรียนนาดีพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสำนักงาน และซื้อครุภัณ

ลงเมื่อวันที่ : 12/09/2012 เวลา : 17:03 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศโรงเรียนนาดีพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสำนักงาน และซื้อครุภัณฑ์

ลงเมื่อวันที่ : 23/08/2012 เวลา : 15:00 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง บัญชีรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555

ลงเมื่อวันที่ : 12/07/2012 เวลา : 13:40 น. โดย : admin
เรียน ครูประจำวิชาทุกท่าน
เรื่อง แบบฟอร์มแบบทดสอบ

ลงเมื่อวันที่ : 10/07/2012 เวลา : 16:16 น. โดย : admin
เรียน ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
เรื่อง แบบฟอร์มบันทึกข้อความเยี่ยมบ้าน

ลงเมื่อวันที่ : 10/07/2012 เวลา : 16:16 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง คำสั่งรับสมัครนักเรียน

ลงเมื่อวันที่ : 28/04/2012 เวลา : 11:59 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง เอกสารจัดทำหลักสูตร

ลงเมื่อวันที่ : 28/04/2012 เวลา : 11:54 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2555

ลงเมื่อวันที่ : 09/04/2012 เวลา : 07:35 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554

ลงเมื่อวันที่ : 12/03/2012 เวลา : 17:03 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลงเมื่อวันที่ : 24/01/2012 เวลา : 14:23 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ลงเมื่อวันที่ : 23/01/2012 เวลา : 15:40 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลงเมื่อวันที่ : 13/01/2012 เวลา : 13:41 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง แบบสรุปผลการเรียน 2554

ลงเมื่อวันที่ : 29/09/2011 เวลา : 12:05 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง ไฟล์เอกสารประกาศผลสอบปลายภาค

ลงเมื่อวันที่ : 29/09/2011 เวลา : 11:24 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบ

ลงเมื่อวันที่ : 12/09/2011 เวลา : 11:50 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ลงเมื่อวันที่ : 07/09/2011 เวลา : 13:34 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ลงเมื่อวันที่ : 14/07/2011 เวลา : 08:36 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (วิชาเอกสังคมศึกษา)

ลงเมื่อวันที่ : 18/05/2011 เวลา : 15:54 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกสังคมศึกษา

ลงเมื่อวันที่ : 17/05/2011 เวลา : 14:16 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง บัญชีรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2554

ลงเมื่อวันที่ : 12/05/2011 เวลา : 16:22 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกสังคมศึกษา)

ลงเมื่อวันที่ : 11/05/2011 เวลา : 08:49 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกภาษาไทย)

ลงเมื่อวันที่ : 08/05/2011 เวลา : 15:13 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกภาษาไทย)

ลงเมื่อวันที่ : 07/05/2011 เวลา : 12:32 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป (วิชาเอก ภาษาไทย)

ลงเมื่อวันที่ : 01/05/2011 เวลา : 10:56 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง ฟอร์มแบบสรุปผลการเรียน

ลงเมื่อวันที่ : 15/03/2011 เวลา : 12:37 น. โดย : admin
เรียน คณะครูทุกท่าน
เรื่อง ตัวอย่างโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน

ลงเมื่อวันที่ : 02/12/2010 เวลา : 12:52 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกบรรณารักษ์

ลงเมื่อวันที่ : 08/11/2010 เวลา : 10:59 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง แผนกลยุทธโรงเรียนและแบบฟอร์มการเขียนโครงการ

ลงเมื่อวันที่ : 08/10/2010 เวลา : 08:33 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง ไฟล์อบรมหลักสูตร

ลงเมื่อวันที่ : 08/10/2010 เวลา : 08:36 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง ไฟล์รายชื่อนักเรียนเพื่อประกาศผลสอบ

ลงเมื่อวันที่ : 03/11/2010 เวลา : 09:58 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ลงเมื่อวันที่ : 14/09/2010 เวลา : 13:26 น. โดย : admin
เรียน คณะครูโรงเรียนนาดีพิทยาคม
เรื่อง แบบฟอร์มการอ่านคิดวิเคราะห์

ลงเมื่อวันที่ : 12/08/2010 เวลา : 13:37 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลงเมื่อวันที่ : 21/05/2010 เวลา : 08:53 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการวิชาเอกสังคมศึกษา

ลงเมื่อวันที่ : 18/05/2010 เวลา : 13:29 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง แบบฟอร์มใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

ลงเมื่อวันที่ : 10/05/2010 เวลา : 10:24 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปวิชาเอกสังคมศึกษา

ลงเมื่อวันที่ : 09/05/2010 เวลา : 11:18 น. โดย : admin
เรียน
เรื่อง กำหนดการการทำบุญโรงเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการสร้างรั้วโรงเรียน

ลงเมื่อวันที่ : 04/03/2010 เวลา : 15:25 น. โดย : ปริญญา กล้าหาญ
เรียน
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญอาคารเรียนและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนในการสร้างรั้วโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

ลงเมื่อวันที่ : 04/03/2010 เวลา : 15:23 น. โดย : ปริญญา กล้าหาญ
เรียน กำหนดการสอบปลายภาคเรียนระดับ ม.ปลาย
เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ลงเมื่อวันที่ : 03/03/2010 เวลา : 15:19 น. โดย : ปริญญา กล้าหาญ
เรียน กำหนดการสอบปลายภาคเรียนระดับ ม.ต้น
เรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ลงเมื่อวันที่ : 03/03/2010 เวลา : 15:16 น. โดย : ปริญญา กล้าหาญ
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome

  ที่อยู่     เบอร์โทรติดต่อ  
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย   ติดต่อผู้ดูแล 
Copyright © 2009   
 Powered by    NKINFOWEB V5.2.2.9 © 2011